Blog

Lex Covid a Lex Voucher už jsou účinné

24. 4. 2020

Dnes, 24. 4. 2020, nabyly účinnosti zákon č. 185/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu - tzv. Lex Voucher a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu - tzv. Lex Covid.

Celý text Lex voucher naleznete zde.
Celý text Lex Covid naleznete zde.

To znamená, že je možné využívat nástrojů, které zákony přináší. Jde o poukazy na zájezd, o kterých jsme informovali v koronaradě 20, a o stornopoukazy, o kterých jsme informovali v koronaradě 24. Účinné jsou odklad insolvence a právo požádat o mimořádné moratorium, o kterých jsme informovali v koronaradě 25koronaradě 26 a také o právo požádat o zastavení exekucí starších 3 roky.

Účinnosti nabyl také zákon č. 189/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. O tomto zákoně, který zavádí nové kontrolní pravomoci živnostenských úřadů v cestovním ruchu, jsme informovali v koronaradě 22. Text tohoto zákona naleznete zde.