Blog

Která mimořádná opatření zrušil soud a co z toho plyne?

27. 4. 2020

S účinností k 27. 4. 2020 Městský soud v Praze pro nezákonnost zrušil čtyři zásadní mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví omezující maloobchodní prodej a volný pohyb osob.

Soud připustil, že i pro Ministerstvo zdravotnictví a výkonnou moc obecně je nastalá situace výjimečnou. Připustil i to, že Ministerstvo zdravotnictví mohlo být s ohledem na absenci jakékoliv relevantní judikatury přesvědčeno o správnosti svého postupu a legitimitě vydání mimořádných opatření dle zákona o ochraně veřejného zdraví s ohledem na sledovaný cíl.

V rámci podrobné analýzy zákonnosti přijatých opatření dospěl Městský soud k tomu, že ač mohla být přijatá opatření efektivní, nebyla zákonná, protože efektivita není měřítkem zákonností. Právní řád s krizovým stavem počítá. V právním řádu existuje ústavní zákon o bezpečnosti České republiky a na něj navazující krizový zákon. Tyto právní předpisy, které umožňují za mimořádných okolností razantně redukovat práva občanů a ukládat jim mimořádné povinnosti, měly být beze zbytku dodrženy. "Od chaosu se nouzový stav liší právě tím, že v něm nadále fungují státní instituce, které provádějí opatření s cílem obnovy normálního stavu, a které se pohybují v zákonem daném rámci,“ řekl soud.

Lze se domnívat, že rozsudek významně ovlivní způsob uplatnění nároků na náhradu škody. Vydáváním mimořádných opatření Ministerstev zdravotnictví dle zákona o ochraně veřejného zdraví se vláda zřejmě chtěla vyhnout odškodňování nároků na náhradu škody dle § 36 krizového zákona. Zrušení mimořádných opatření soudem pro jejich nezákonnost však poškozeným opět dává šanci. Otevřená je podle našeho názoru jak možnost postupu podle § 36 krizového zákona, tak podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Který postup bude správný, bude ještě judikatura vyjasňovat. K vytvoření takové judikatury se pokoušíme přispět.


Co tedy přesně bylo zrušeno?
1. mimořádné opatření MZ ČR ze dne 17. 4. 2020, č. j. MZDR 16193/2020-2/MIN/KAN - kterým byl zakázáno maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s výjimkami

2. mimořádné opatření MZ ČR ze dne 15. 4. 2020, č. j. MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN - kterým byl zakázán volný pohyb osob na celém území České republiky

3. mimořádné opatření MZ ČR ze dne 26. 3. 2020, č. j. MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN - kterým byl zakázáno maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s výjimkou např. potravin, pohonných hmot nebo drogérií

4. mimořádné opatření MZ ČR ze dne 23. 3. 2020, č. j. MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN - kterým byl zakázán volný pohyb osob na celém území České republiky s výjimkou např. cesty do práce nebo nezbytné návštěvy rodiny