Blog

Koronarada 33 - Jak ukončit pracovní poměr zaměstance a jak je to s odstupným?

14. 10. 2020

Vzhledem k pokračují epidemiologické a ekonomické krizi jsme se rozhodli pojednat o tom, jak se ukončuje pracovní poměr a dohody konané mimo pracovní poměr (DPP a DPČ). Otázka, zda musím svému zaměstanci zaplatit odstupné a kolik je teď mezi našimi klienty bohužel velmi četná.

Dohoda nebo výpověď?
Zaměstnavatel se buď může se zaměstnancem na pracovní smlouvu dohodnout na ukončení pracovního poměru, nebo může dát zaměstnanci ze zákonného důvodu výpověď. Důvodem ukončení pracovního poměru však vždy bude nadbytečnost zaměstnance. V případě dohody pracovní poměr skončí k dohodnutému dni, v případě výpovědi běží ještě dvouměsíční výpověď a pracovní poměr skončí až uplynutím výpovědní doby. Pokud se jedná o propouštění více než 30 zaměstnanců, musí zaměstnavatel informovat Úřad práce o záměru hromadně propouštět. Pokud by na to zaměstnavatel zapomněl, skončí pracovní poměr zaměstnance nejdříve 30 dnů po informování Úřadu práce.

Co s odstupným?
Skončením pracovního poměru však finanční povinnosti zaměstnavatele nekončí. Zaměstnavatel nesmí zapomenout na to, že zaměstnanci, který byl propuštěn pro nadbytečnost, nebo s ním byla uzavřena dohoda o rozvázání pracovního poměru taktéž pro nadbytečnost, náleží odstupné. Výše odstupného záleží na tom, jak dlouho zaměstnanec pro zaměstnavatele pracoval a činí nejméně:

- jednonásobek průměrného měsíčního výdělku, pokud zaměstnanec u zaměstnavatele pracoval méně než jeden rok;
- dvojnásobek průměrného měsíčního výdělku, pokud zaměstnanec u zaměstnavatele pracoval jeden až dva roky a
- trojnásobek průměrného měsíčního výdělku, pokud zaměstnanec u zaměstnavatele pracoval alespoň dva roky.

Ukončení DPP a DPČ?
Ukončování dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti je jednodušší a levnější. Zaměstnancům pracujícím na DPP či DPČ nemá zaměstnavatel povinnost přidělovat práci a předem rozvrhovat výkon práce do pracovní doby. Pokud zaměstnanec nepracuje, resp. není mu přidělována práce, nemá ani nárok na odměnu z ní. Oproti hlavnímu pracovnímu poměru lze vypovědět DPP nebo DPČ z jakéhokoliv důvodu nebo i bez důvodu. Výpovědní doba je mnohem kratší, trvá pouze 15 dnů. Není třeba dávat si pozor na konec měsíce, výpovědní doba začíná běžet den následující po doručení. I DPP a DPČ lze ukončit dohodou.