Blog

Jaká pravidla je potřeba dodržovat při pohybu na horách v Číně?

17. 2. 2020

V Číně se nachází mnoho nádherných vrcholů, které přitahují horské nadšence z celého světa. Při pohybu na horách v Číně je však nutné dodržovat určitá pravidla.


Důležitou informací je, že mnoho známých vrcholů v Číně se nachází v přírodních rezervacích. Podle předpisů Čínské lidové republiky o přírodních rezervacích, by cizinci, kteří vstupují do přírodní rezervace, měli předem předložit správě rezervace plán své činnosti. Cizinci, kteří vstupují do přírodní rezervace, se navíc řídí zákony, nařízeními a pravidly přírodní rezervace a nesmí v ní bez souhlasu například sbírat exempláře rostlin.


Dále mohou předpisy jednotlivých přírodních rezervací stanovit konkrétnější a přísnější omezení. Například „Předpisy o ochraně životního prostředí provincie Shaanxi“ stanoví, že pokud někdo chce vytvořit novou trasu nebo horolezeckou cestu, musí předem obdržet souhlas od správy rezervace. Dodržování těchto předpisů může účinně chránit bezpečnost lezců a také místní ekologické prostředí.

Pokud plánujete stoupat na vrcholy nad 5 000 m.n.m. v rámci Tibetské autonomní oblasti nebo na vrcholy nad 3 500 m.n.m. na jiných místech, musíte dodržovat „Opatření pro správu horolezectví prováděného cizinci v Číně“. Horolezci mohou vylézt na vrcholy a využít cesty, které jsou schválené Národní sportovní komisí. Není jim dovoleno umisťovat suvenýry ani jiné předměty. Rovněž vyvěšení národní vlajky na vrcholu podléhá povolení od Státní sportovní komise. Vedle národní vlajky musí být vždy vyvěšená čínská vlajka stejné velikosti. Horolezcům, kteří poruší výše uvedené předpisy, hrozí varování nebo pokuta až do výše 5 0000 juanů, což je přibližně 16420 korun a může jim být pozastaveno vykonávání horolezecké činnosti na území Číny.


Pokud se zajímáte o výstup na některou z čínských hor a zajímá Vás administrativní a právní otázky související s Vašimi aktivitami, tak nás neváhejte kontaktovat. Naše kancelář poskytuje právní poradenství týkající se bezpečnosti a legality horolezectví po celém světě.