Blog

Hotely se již nemusí bát, že jim bude OSA účtovat poplatky za prázdné pokoje

9. 1. 2020

Dobrá zpráva pro hotely, špatná zpráva pro OSA. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil OSA pokutu ve výši 10 676 000 korun za to, že v letech 2008 až 2014 nezohledňovala obsazenost pokojů a poplatky se tak platily i za prázdné pokoje.


OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. je největší organizací v České republice, která propojuje hudebníky (a jejich nakladatele, dědice apod.) a jejich posluchače. V současnosti spravuje autorská majetková práva více než 9 000 domácích a více než 3 500 000 zahraničních nositelů autorských práv. Jelikož se jedná o největší organizaci, má na českém trhu dominantní postavení. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže konstatoval, že OSA svého dominantního postavení zneužila tím, že si vynucovala nepřiměřené obchodní podmínky za poskytnutí licencí na pokojích v ubytovacích zařízeních.

Celá záležitost má historický kontext. Do roku 2008 OSA ve svých sazebnících rozlišovala, zda jsou pokoje obsazeny či nikoliv. Nicméně po zavedení zákonné maximální výše autorských odměn OSA obsazenost zohledňovat přestala. Provozovatelé ubytovacích zařízení tak platili za licence i v případě, že v pokoji nebyl reálně nikdo ubytován. K užití díla tedy nemohlo prokazatelně dojít, což Úřad pro ochranu hospodářské soutěže považoval za nepřiměřenou obchodní podmínku, která nesplňuje podmínku proporcionality vzájemného smluvního plnění a protiplnění. Za toto pochybení uložil OSA pokutu přes deset milionů korun.


Rozhodnutí není pravomocné, OSA proti němu podala rozklad.