Blog

Dle soudu bylo zrušení cykloobousměrek a zavedení tzv. modrých zón v Karlíně v rozporu se zákonem

Očekávaný rozsudek Městského soudu v Praze stanovil, že opatření obecné povahy, které zavedlo první etapu zón placeného stání v Karlíně, a současně zrušilo tzv. karlínské cykloobousměrky, bylo vydáno v rozporu se zákonem. Proto soud opatření obecné povahy zrušil. Městská část Praha 8 má od právní moci rozsudku 90 dní na vydání nového opaření. Žalobce zastupoval Štěpán Holub z naší kanceláře.

V dané věci se spolek Auto*mat a další 2 fyzické osoby u soudu domáhali toho, aby nebyly zrušeny tzv. cykloobousměrky v Karlíně, tj. ulice kterými mohou auta jezdit jedním směrem, zatímco cyklisté oběma směry. Přestože smyslem žaloby nebylo napadat zřízení tzv. modrých zón, nebylo možné jejich zavedení oddělit, protože cykloobousměrky měly být zrušeny stejným opatřením obecné povahy, které v Karlíně zavedlo placené stání pro automobily.

Soud konstatoval, že úprava stanovená v opatření z roku 2016 byla nahrazena úpravou stanovenou v opatření z roku 2017. Soud se tak nezabýval návrhem na zrušení opatření z roku 2016, neboť toto opatření dle něj dle principu "lex posterior derogat priori" zaniklo.

Soud vytkl rovněž nesrozumitelnost opatření z roku 2017, které "opravilo" opatření z roku 2016, ale přitom nebylo jasné, jaký stav mění - tj. zda z roku 2012 nebo z roku 2016.

Soud dále vytkl na řadě míst Městské části Praha 8, že v návrhu opatření řádně nezdůvodnila navržené úpravy. V oblasti Negrelliho viaduktu bylo zavedeno dopravní značení, které nebylo srozumitelné a navíc nebylo vyžádáno stanovisko orgánu památkové péče, pokud mělo být zavedeno parkování v okolí této technické památky.

Na základě rozsudku tak po právní moci nebude účinné opatření žádné. Fakticky by tak byl v karlínských ulicích obnoven režim před rokem 2016. Jinými slovy, měly by zaniknout zóny placeného stání a současně se obnovit zrušené cykloobousměrky.

Městská část má dle soudu dostatečnou dobu, aby mohla vydat nové opatření obecné povahy a nemusela nákladně odstraňovat stávající značení.

Stewards, paní Eva

Nikdo pro mě zatím tolik neudělal.

CK Livingstone

Opětovně děkuji za cenné rady. Lépe se mi dýchá, když vím, na koho se obrátit.

Jitka Popelková, jednatelka

Anders Thorsen Advokatanpartsselskab

Spolupráce pro mě byla velkým potěšením.

Anders Thorsen, partner, advokát

Kontaktní formulář