Blog

Cestovky - vezměte si čas na rozmyšlenou

12. 3. 2020

Celá situace ohledně omezení cestování z ČR a omezení v jiných částech světa je naprosto mimořádná. Žádný zákon výslovně neříká, jaké jsou nyní Vaše povinnosti ke klientům, ať jste jim prodaly zájezd nebo jednoslužbu. Připravte se na to, že plánované zájezdy nebo jiné služby v blízké budoucnosti nebude možné poskytnout. Za současné proměnlivé a právně komplikované situace by bylo unáhlené radit Vám, zda máte nebo nemáte vracet klientům peníze nebo zda se budete moci hojit na svých dodavatelích. Celou situaci a její dopady na práva a povinnosti cestovních kanceláří nyní analyzujeme a věříme, že v průběhu příštího týdne, kdy se doufáme situace ustálí, Vám budeme schopni poradit. V tomto smyslu je vhodné informovat také Vaše klienty. Snažte se neprohlubovat ztráty u sebe ani svých klientů. Držte se nyní svého zdravého selkého rozumu.

V případě zájmu o právní konzultaci Vaše dotazy zasílejte na info@holubova.cz