Blog

České hotely se můžou proti zneužití dominantního postavení Booking.com bránit i v Česku

7. 12. 2020

Dobrá zpráva pro hoteliéry: Soudní dvůr Evropské unie („SDEU“) v nedávném rozsudku uvedl, že se hotel využívající služby společnosti Booking.com může proti jejím nekalým obchodním praktikám bránit u soudu svého domovského státu.


O co v řešeném případě šlo? Německý hotel žaloval Booking.com u německých soudů pro údajné zneužití dominantního postavení na trhu.


Booking.com ve svých obchodních podmínkách s hotely uvádí, že veškeré spory mají být řešeny před soudem v Amsterdamu. Německý hotel jej přesto žaloval v Německu, a nikoliv v Nizozemí. SDEU uzavřel, že žaloba založená na zákonné povinnosti zdržet se zneužití dominantního postavení spadá do oblasti deliktní odpovědnosti a to i přesto, že k takovému jednání došlo v rámci smluvního vztahu. Potvrdil tak místní příslušnost soudů členských států, ve kterém mají hotely využívající služeb platformy Booking.com svá sídla.

Tento rozsudek je výrazným průlomem pro celé hotelové odvětví, protože umožňuje hotelům žalovat Booking.com a jiné mezinárodní platformy ve svém státě, a tak získat lepší přístup ke spravedlnosti. Odůvodnění SDEU by mělo navíc obdobně platit i pro žaloby o náhradu škody vzniklé zneužitím dominantního postavení.