Blog

Alice Frýbová přednášela na konferenci na téma: Praxe externího pověřence ve školství 314 dní po účinnosti GDPR

9. 4. 2019

Dne 3.4.2019 pořádala společnost Bakaláři, která je provozovatelem stejnojmenného informačního systému pro školy konferenci v Olomouci. Cílem bylo představit nové moduly systému Bakaláři, mezi nimi i modul GDPR, na jehož přípravě se podílela i Holubová advokáti. V rámci této konference přednesla Alice Frýbová, právnička z Holubová advokáti, příspěvek nazvaný „Praxe externího pověřence ve školství 314 dní po účinnosti GDPR.“ V něm vyzdvihla důležité vlastnosti, které by měl školský pověřenec mít, aby mohl svou činnost vykonávat v souladu s požadavky GDPR.


Mezi dalšími přednášejícími byli vedle představitelů pořádající společnosti též např. Richard Adamec, který představil největší sportovní projekt pro školy „Sazka Olympijský víceboj“, či Ing. Libor Zámecký ze společnosti Microsoft.

Advokátní kancelář Holubová advokáti nabízí pro školy a školská zařízení zajištění specializované služby školského pověřence pro ochranu osobních údajů nebo i běžné konzultace v této oblasti. Bližší informace o službě naleznete zde.