Služby

Poskytovatelé zdravotní péče

Zajišťujeme komplexní právní poradenství pro lékárny a jiné poskytovatele zdravotních služeb.

Toto právní poradenství nejčastěji zahrnuje:

- založení společnosti

- zastupování ve správním řízení vedoucím k získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb

- převod lékařské nebo lékárenské praxe

- zastupování v úhradových sporech se zdravotními pojišťovnami

- zastupování ve sporech z poskytnutých zdravotních služeb

- zastupování ve správním řízení s krajským úřadem, Českou obchodní inspekcí, Státním úřadem pro kontrolu léčiv a dalšími kontrolními orgány

- zpracování analýzy podle zadání klienta

Poskytovatelům zdravotních služeb se věnujeme také v rámci přednáškové činnosti.