Služby

Pojištění

Poskytujeme právní konzultace pro účely sjednávání a revize pojistných smluv. Radíme při tvorbě vnitřních předpisů za účelem zajištění souladu s pojistnými smlouvami. Zastupujeme klienty při uplatňování nároků na pojistné plnění.


Věnujeme se všem typům majetkového a životního pojištění včetně těchto:
- cestovní pojištění, pojištění zavazadel, úrazové pojištění,
povinné ručení
- pojištění úpadku nebo jiného přerušení provozu,
- pojištění profesní odpovědnosti, chyby a opomenutí,
- pojištění provozu,
- pojištění odpovědnosti manažerů,
- pojištění organizací,
- obecná odpovědnost.

Naše společnost si získala pozornost českých médií poté, co úspěšně zastupovala klienty cestovních kanceláří v úpadku v rámci sporu o zaplacení doplatku pojistného plnění. Judikatura Ústavního a Nejvyššího soudu o kterou se právníci naší kanceláře zapříčinili, vedla dokonce ke změně legislativy.

Umíme pomoci v pojistných otázkách, které přesahují hranice České republiky, a to díky naší úzké spolupráce s partnerskými specializovanými advokátními kancelářemi v Evropě, Spojených státech i Latinské Americe.


Našimi specialisty v této oblasti jsou:
Štěpán Holub
Klára Dvořáková
Juan Chaves Pernett

Zajímá Vás tato oblast? Kontaktujte nás!