Služby

GDPR & pověřenec

Nové evropské nařízení s názvem Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) přináší revoluci v ochraně osobních údajů v Evropské unii. Konečná verze GDPR byla publikována v Úředním věstníku Evropské unie 27. dubna 2016 pod číslem 2016/679 s účinností 25. května 2018. Za nedodržení požadavků GDPR mohou být uloženy pokuty až do výše 4% z celkového ročního příjmu nebo 20 000 000 EUR.


Naše advokátní kancelář rovněž pořádá přednášky na téma GDPR, vystupujeme na konferencích pro školy, kde sdělujeme praktické zkušenosti z výkonu pověřence a také školíme samotné pověřence pro ochranu osobních údajů. O tématu publikujeme v odborných časopisech i oborových periodikách. Přitom spolupracujeme s Úřadem pro ochranu osobních údajů a odbornými nakladatelstvími.

Implementovali jsme GDPR u soukromých i veřejných subjektů - zejména u škol a školských zařízení, cestovních kanceláří, internetových prodejců, vývojářů a provozovatelů internetových aplikací a v segmentu automobilového průmyslu.


Poskytujeme služby pověřence pro ochranu osobních údajů, a to jak pro veřejné subjekty, např. obce či školy, tak i pro soukromé subjekty, např. cestovní kanceláře nebo nemocnice. V tuto chvíli vykonáváme funkci pověřence pro více jak 30 subjektů.


Při poskytování právních služeb využíváme naši rozsáhlou síť spřátelených evropských advokátních kanceláří, se kterými sdílíme naše zkušenosti.