Hodnoty

Společenská odpovědnost

Přijali jsme společenskou odpovědnost (corporate social responsibility - CSR) jako běžnou součást našeho fungování.

Ve spolupráci s Pro bono aliancí poskytujeme v rámci projektu Pro bono centrum zdarma právní služby vybraným klientům Pro bono centra. S ohledem na rozsah naší dobrovolné činnosti jsme již v roce 2011 obdrželi od Pro bono aliance ocenění za soustavnou podporu v rámci projektu, neboť jsme za 3 roky realizace projektu převzali nejvyšší počet požadavků od neziskových organizací.

Trvale podporujeme několik neziskových organizací v jejich činnosti.

Štěpánu Holubovi bylo navíc v roce 2009 uděleno ocenění Advokát Pro bono za jeho výjimečný přínos pro společnost. Tato cena byla udělena jako mimořádné ocenění v rámci prestižní soutěže Právník roku organizované každoročně Českou advokátní komorou.

Snažíme se ale přemýšlet i nad tím, co můžeme zlepšit v každodenním provozu. Proto používáme pokud možno recyklovaný papír a klientům třeba nabízíme fair trade kávu nebo čaj. Při teambuildingu kanceláře zase jedeme raději sázet stromy než hrát společenské hry.