Blog

Zápisy do prvních tříd se blíží!

Duben je měsícem zápisů do prvních tříd. Holubová advokáti přináší checklist: Jak na zápisy z pohledu ředitele školy?


1. určení termínu zápisu
Nejprve musí ředitel určit, kdy zápis proběhne. Zákon říká, že to musí být v dubnu, ředitel si může zvolit konkrétní datum (data). Termín zápisu však musí včas a vhodně zveřejnit – na webových stránkách, v místním tisku, nebo na budově školy. Pro tento rok je už nejvyšší čas!

2. zveřejnění informací k průběhu a organizaci zápisu
Před samotným zápisem musí ředitel informovat o dalších věcech. Musí uvést, jak bude zápis probíhat, jaká jsou přijímací kritéria a počet přijímaných žáků. Nejlepší je tyto informace zveřejnit rovnou spolu s termínem zápisu.

Pozor ale na kritéria přijetí. Originalita se trestá a téměř všechna kritéria vyjma těch zákonných (věk a trvalý pobyt ve školském obvodu), jsou považována za diskriminační. Lepší to mají od letoška soukromé školy, ty mají alespoň nějaký manévrovací prostor.

3. zajištění průběhu zápisu
A pak přijde den D. Je třeba zajistit, kdo bude vítat, kdo bude dělat evidenci, kdo bude provádět motivační část zápisu, kdo bude zajišťovat dostatek formulářů, kontrolovat jejich vyplnění, vybírat je. Prostě úkolů je spousta i bez toho, aniž bychom se vůbec zamysleli nad tím, jak má motivační část zápisu vypadat (a jestli bude občerstvení).

4. rozhodnutí o ne/přijetí
Po skončení zápisů přichází fáze vydávání rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí. Jedeme v režii správního řízení, takže rozhodnutí musí nějak vypadat a musí být správně doručeno. Nepřijatí žáci, resp. jejich zákonní zástupci musí mít ještě možnost seznámit se se spisem před vydáním rozhodnutí. Nezapomeňte, že rozhodnutí o nepřijetí musí být odůvodněno.

5. řešení nepředvídatelných situací
Když vše půjde dobře, tak doručením rozhodnutí máte do září hotovo. Někdy se však přijímání protáhne, například pokud rodiče podají odvolání proti nepřijetí, z nejrůznějších důvodů nepodají přihlášku, nebo když se rodiče nemohou dohodnout do které školy dítě půjde. Pak můžete mít hotovo třeba až o prázdninách.

Vznikla Vám v souvislosti s přípravou zápisu nebo v souvislosti s rozhodováním o přijetí nebo nepřijetí žáka ke studiu právní otázka, kterou neumíte vyřešit? Kontaktujte nás.

Stewards, paní Eva

Nikdo pro mě zatím tolik neudělal.

CK Livingstone

Opětovně děkuji za cenné rady. Lépe se mi dýchá, když vím, na koho se obrátit.

Jitka Popelková, jednatelka

Anders Thorsen Advokatanpartsselskab

Spolupráce pro mě byla velkým potěšením.

Anders Thorsen, partner, advokát

Kontaktní formulář