Služby

Pacienti a jejich rodiny

Dlouhodobě se specializujeme na zastupování pacientů a jejich rodin ve sporech o náhradu újmy na zdraví. Předpokladem našich právních služeb je zajištění relevantní zdravotnické dokumentace pacienta a posouzení situace nezávislým znalcem. Splnění obou těchto předpokladů pro klienty zprostředkováváme. Klientům vysvětlíme možnosti jejich postupu a v závislosti na povaze jednotlivého případu:

Zastupujeme při podání stížnosti k poskytovateli zdravotních služeb a ke zřizovateli

Zastupujeme při podání stížnosti k České lékařské komoře nebo České stomatologické komoře

Zastupujeme při podání trestního oznámení a dále v trestním řízení

Jednáme s poskytovateli zdravotních služeb o náhradě škody a újmy na zdraví

Zastupujeme v občanskoprávním řízení o náhradu škody a újmy na zdraví

Pacientským sporům se věnujeme také v rámci přednáškové činnosti. Zpracováváme analýzy podle zadání klienta.

Pacientům se věnujeme také v případě, že je jim odmítnuta úhrada léčení z veřejného zdravotního  pojištění.

Vedle klasických pacientských sporů zastupujeme poškozené po dopravních nehodách, pracovních úrazech a nehodách při sportech, a to jak ve sporech se škůdcem, tak ve sporech s pojišťovnami.

Díky naší mezinárodní profesní spolupráci se specialisty na újmu na zdraví a cestovní právo, jsme schopni řešit spory s mezinárodním prvkem.