Služby

Náhrada škody

Jsme vyhledávanou kanceláří pro náhradu škody na zdraví.


Máme zkušenost s uplatňováním škod vzniklých z nejrůznějších příčin:
- pochybení při poskytování zdravotních služeb. Toto téma také často přednášíme.
- následky očkování, včetně COVID-19. Na toto téma jsme dokonce napsali knihu.
- dopravní nehody, nehody při sportu a cestování
- pokousání psem
- školní úrazy
- nepřiměřená délka soudního řízení
- poskytnutí zdravotní služby bez platného informovaného souhlasu

Pro klienty typicky zařizujeme:
- vyžádání kopie zdravotnické dokumentace
- stížnost na poskytovatele zdravotních služeb
- znalecké posouzení nejrůznějších odborností
- mimosoudní uplatnění nároku
- příprava mimosoudní dohody o narovnání

- žaloba o náhradu škody a zastupování v řízení
- žádost o poskytnutí zadostiučinění za nepřiměřenou délku řízení
- žádost o náhradu nemajetkové újmy zplsovené povinným očkováním
- žádost o výplatu pojistného plnění a jednání s pojišťovnou


Pro zahraniční kolegy zpracováváme "Quantum Report" a "Liability Report" k použití před britskými i jinými soudy v Evopské unii.

Našimi specialisty v této oblasti jsou:
Klára Dvořáková
Barbora Steinlauf

Zajímá Vás tato oblast? Kontaktujte nás!