Služby

GDPR & ochrana osobních údajů

Nové evropské nařízení s názvem Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) přináší revoluci v ochraně osobních údajů v Evropské unii.

Konečná verze GDPR byla publikována v Úředním věstníku Evropské unie 27. dubna 2016 pod číslem 2016/679 s účinností k dni 25. května 2018.

Za nedodržení požadavků GDPR mohou být uloženy pokuty až do výše 4% z celkového ročního příjmu nebo 20 000 000 EUR.


Rozhodně stojí za to pochopit co nejdříve dopad nového nařízení, aby nutná organizační opatření mohla být zavedena ve společnostech přirozeně a co nejefektivněji.


Poskytujeme právní poradenství společnostem, ze soukromého i veřejného sektoru, jak správně implementovat změny týkající se nařízení o ochraně osobních dat.


 

Naše advokátní kancelář rovněž pořádá pravidelné přednášky na téma GDPR. O tématu publikujeme v odborných časopisech i oborových periodikách. Přitom spolupracujeme s Úřadem pro ochranu osobních údajů a odbornými nakladatelstvími

GDPR aktuálně implementujeme u soukromých i veřejných subjektů - zejména u škol a školských zařízení, cestovních kanceláří, internetových prodejců, vývojářů a provozovatelů internetových aplikací a v segmentu automobilového průmyslu.

Od účinnosti nařízení budeme poskytovat služby pověřence pro ochranu osobních údajů, a to jak pro veřejné subjekty, např. obce či školy, tak i pro soukromé subjekty, např. nemocnice.

Při poskytování právních služeb využíváme naši rozsáhlou síť spřátelených evropských advokátních kanceláří, se kterými sdílíme naše zkušenosti.