Právníci

Lenka Švarcová

Kontakt: lenka.svarcova@holubova.cz

Klienti:
- pacienti
- zdravotnická zařízení
- zdravotní pojišťovny

Specializace:
- náhrada újmy
- dopravní nehody
- úhrada z veřejného pojištění

Jazyky:
- čeština
- angličtina

Vzdělání:
- Univerzita Palackého v Olomouci (Mgr. 2016)
- Sheffield Hallam University, UK (2015)

Lenka je advokátka specializující se na problematiku medicínského práva. Tento právní obor přednáší na Cambridge Business School v rámci modulu „Management ve zdravotnictví“. Ve své každodenní praxi v advokátní kanceláři řeší případy náhrady újmy při nesprávném postupu ze strany zdravotnického zařízení nebo náhrady újmy z titulu povinného ručení u dopravních nehod. Ve velké míře se věnuje také mimořádné úhradě léčby dle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění, ve kterých zastupuje pacienty ve sporech se zdravotními pojišťovnami. V současné době připravuje s kolegy z AK Holubová komentář k novému zákonu o náhradě újmy způsobené povinným očkováním.


Okrajově se Lenka zabývá i problematikou ochrany osobních údajů, je spoluautorkou publikace „První zkušenosti s GDPR ve školství“.


Lenka absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a studovala také ve Velké Británii na Sheffield Hallam University.