Právníci

Barbora Steinlauf (Vráblová)

Advokátka

Kontakt: barbora.steinlauf@holubova.cz

Klienti:
- pacienti/pojištěnci
- poskytovatelé zdravotních služeb
- odborné lékařské společnosti


Specializace:
- paliativní péče
- náhrada újmy na zdraví
- úhrada zdravotních služeb ze zdravotního pojištění
- bioetika


Jazyky:
- čeština
- angličtina
- italština


Vzdělání:
- Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (PhD. 2020)
- Yale University, USA (2018)
- King´s College London (MA 2017)
- Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. 2015, JUDr. 2016)
- Cardiff Law School, UK (2014 - 2015)

Barbora je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2017 získala titul MA v oboru Medical Ethics and Law na King’s College London. V roce 2018 absolvovala studijní program The Sherwin B. Nuland Institute in Bioethics organizovaný pod záštitou Yale School of Medicine. V roce 2020 dokončila doktorát, v rámci něhož se věnovala právním otázkám souvisejícím s poskytováním paliativní péče.


V praxi se specializuje na oblast medicínského práva. Zabývá se případy náhrady újmy na zdraví, řeší spory o úhradu zdravotních služeb, a to jak mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami, tak mezi pojištěnci a zdravotními pojišťovnami dle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění.


Je přední specialistkou na právní otázky související s poskytováním péče v závěru života. Poskytuje právní konzultace k problematice dříve vyslovených přání, nakládání s tělem po smrti, včetně darování částí těla pro vědecké účely, paliativní sedace, limitace léčby, včetně pokynů DNR nebo ukončování přístrojové podpory vitálních funkcí, zástupného rozhodování o poskytování péče v závěru života apod.


Je autorkou připravované publikace Právo v paliativní medicíně a spoluautorkou komentáře k zákonu o zdravotních službách a zákonu o specifických zdravotních službách. Barbora je také spoluautorkou komentáře k zákonu o náhradě újmy způsobené povinným očkováním.


Věnuje se rovněž přednáškové činnosti. Přednáší na Právnické fakultě a 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na European School of Business and Management a pod Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Pravidelně vystupuje na odborných konferencích věnovaných medicínsko-právní tematice.