Island

Získáte na honorárním konzulátu výpis z trestního rejstříku a apostilu z Islandu?

27. 5. 2022

Na honorárním konzulátu Islandu není možné opatřit výpis z trestního rejstříku ani apostilu. Kam se obrátit?

Výpis z trestního rejstříku
Honorární konzulát Islandu nevydává výpis z trestního rejstříku. O výpis je potřeba požádat přímo na Islandu, a to buď osobně nebo na základě plné moci u okresního komisaře (Sýslumaður).

O výpis je možno si zažádat online. Pro získání digitálního záznamu ale musíte mít islandský elektronický průkaz totožnosti a identifikační číslo. Digitální záznam je v islandštině a angličtině.

Více informací včetně odkazu na žádost o výpis naleznete zde.

Apostila
Apostila je ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí, např. v ČR. Apostilu na islandský dokument na honorárním konzulátu nepořídíte. Tento úkon provádí apostilní oddělení Ministerstva zahraničních věcí Islandu.

O apostilu je možné si zažádat elektronicky na základě elektronické průkazu totožnosti. Aby se mohl elektronický průkaz použít, musí se podat žádost ve formě elektronického formuláře. V případě, že osoba tímto průkazem nedisponuje, posílá žádost na emailovou adresu apostille@mfa.is.

Více informací včetně odkazu na žádost o apostilu naleznete zde.