Island

Jaké dokumenty potřebuji k cestě na Island?

27. 5. 2022

Pas nebo občanský průkaz? Potřebují děti zákonného zástupce k cestování? Jak je to s trvalým pobytem? A kdo potřebuje vízum?

Cestovní pas nebo občanský průkaz
Občan České republiky musí mít při cestě na Island u sebe cestovní pas nebo občanský průkaz. To platí i pro děti. Cestovní doklady musí být platné tři měsíce po skončení plánovaného pobytu. Stačí však, aby cestovní doklady občanů zemí EHP (EU a ESVO) byly platné při příjezdu. Řidičský průkaz jako doklad pro přicestování nestačí.

Více informací naleznete zde.

Dítě cestující bez doprovodu
Island nestanoví konkrétní podmínky pro cestování dětí bez doprovodu, je ale potřeba respektovat pravidla konkrétní letecké společnosti.

Například hlavní islandská společnost Icelandair má pro děti od 5 do 11 let, nedoprovázené osobou starší 12 let, službu pro jejich samostatnou přepravu. Společnost přepraví při letu maximálně 4 cestující s touto službou. Po rezervaci služby je třeba vyplnění formuláře podepsaného rodičem.

Mohu jet na Island s českým povolením k pobytu?
Bez víza mohou na Island přicestovat osoby s rezidenční kartou, které:
- mají status uprchlíka nebo osoby bez státní příslušnosti s pobytem na území EU
- studují a potřebují vízum na Island, ale mají bydliště v zemi EU a jsou v doprovodu učitele na školní exkurzi
- mají povolení k pobytu vydané schengenským státem
- drží pobytovou kartu pro rodinné příslušníky občanů EU/EHP, které vydal členský stát EU, jenž není součástí schengenského prostoru a není mateřskou zemí občana EU/EHP, nepotřebuje vízum, pokud doprovází občana EU/EHP, na kterého se pobyt vztahuje, nebo se k němu připojuje

Více informací naleznete zde.

Vízum potřebuje
Seznam států, po jejichž příslušnících je při vstupu na Island vyžadováno vízum, naleznete zde.

Vízum dále potřebují držitelé cestovního dokladu vydaného Tchaj-wanem, který neobsahuje číslo průkazu totožnosti.