Island

Aktuální podmínky cestování na Island (aktualizace: 4. května 2021)

5. 5. 2021

Od 27. dubna do konce května v zásadě platí zákaz cestování na Island z jiných než nezbytných důvodů při cestě z vysoce rizikových oblastí.


Obecné pravidlo pro cestování na Island v květnu 2021
Jestliže cestujete z vysoce rizikové oblasti nebo jste se v ní zdržovali více než 24 hodin za posledních 14 dní, nesmíte na Island. Vysoce riziková oblast je oblast, kde je 14denní výskyt infekcí vyšší než 700 na 100,00 populace. Totéž platí pro oblasti, pro které nejsou k dispozici dostatečné informace o míře výskytu.


Výjimky


Ze zákazu jsou vyňati:
- cizinci pobývající na Islandu na základě povolení k pobytu nebo jiného práva pobytu
- rodinní příslušníci občanů Islandu a cizí státní příslušníci pobývající na Islandu
- cizinci, kteří jsou v dlouhodobém domácím partnerství s občany Islandu
- cizí státní příslušníci, kteří legálně pobývají na Islandu
- cizí státní příslušníci, kteří jsou schopni prokázat osvědčení o očkování nebo osvědčení, že měli COVID-19 a již nejsou nakažliví
- cizinci, kteří musí cestovat na Island z nezbytných důvodů


 Nezbytnými důvody pro cestu na Island jsou:

- transfer cestujících
- pracovníci ve zdravotnictví a v péči o starší osoby
- personál dopravy zboží a služeb
- jednotlivci, kteří potřebují mezinárodní ochranu
- jednotlivci, kteří potřebují cestovat kvůli naléhavé rodinné situaci
- jednotlivci a delegace přijíždějící na Island na příkaz islandských orgánů, pracovníci diplomatických misí a další zástupci zahraničních států, pracovníci mezinárodních organizací a jednotlivci, které pozvali k návštěvě země v důsledku operací těchto organizací, zástupci ozbrojených sil, humanitární pracovníci asistenční personál a personál civilní ochrany a rodiny všech výše uvedených
- studenti
- jednotlivci, kteří potřebují cestovat z důvodu podnikání nebo práce, které vzhledem ke svým charakteristikám nelze odložit nebo uskutečnit v zahraničí


Pravidla pro vstup na Island

- Všichni cestující se musí před příjezdem na Island předem zaregistrovat zde a potvrdit svůj den odletu, pokud je k dispozici.
- Předkládání certifikátů. Musí být předložen negativní certifikát PCR testu na COVID-19. Rychlé testy na antigen nejsou platné. Test nesmí být starší 72 hodin před cestou. Cestující se schváleným očkovacím průkazem nebo osvědčením o předchozí infekci nepotřebují test PCR.
- Při příjezdu na Island musí každý podstoupit testování. To zahrnuje děti, ty, kteří byli očkováni, a ty, kteří již měli COVID-19.
- Každý by měl do karantény, ale cestující, kteří předloží osvědčení o očkování nebo osvědčení o předchozí infekci, je třeba pouze umístit do karantény, dokud nebude při hraničním testování získán negativní výsledek. Pokud nedostanete zprávu do 24 hodin, výsledek je negativní.

- Testování a karanténa. Ti, kteří nepředloží na hranici osvědčení o očkování nebo osvědčení o předchozí infekci, musí do karantény na dobu pěti dnů a na konci karantény jít na další test. Cestující přicházející z vysoce rizikových oblastí musí během karantény pobývat v karanténním hotelu. Pobyt v karanténním zařízení je zdarma. Cestující z jiných zemí mohou karanténu realizovat jinde, pokud jejich ubytování splňuje určité podmínky. Osoby, které předloží mezinárodní očkovací certifikát potvrzující úplné očkování schválenou vakcínou COVID-19 nebo prokáží, že se vyléčili z Covid-19, musí absolvovat jen jediný test na hranici a musí čekat na výsledek v místě bydliště a dodržovat pravidla karantény, dokud nebude k dispozici výsledek. V případě pozitivního výsledku musíte jít do izolace. Diagnostika, léčba a monitorování jsou zcela zdarma.
- Cestujícím se doporučuje stáhnout si aplikaci Rakning C-19. Používá se mimo jiné ke komunikaci negativních výsledků testování a v případě potřeby pomáhá při sledování infekcí.

Pozor! Od 7. května bude jako základ pro opatření na hranicích sloužit hodnocení rizik založené na systému barevného kódování Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Od té doby budou cestující z oblastí s nízkým rizikem (zelené a žluté) osvobozeni od karanténních opatření, pokud na hranici předloží negativní výsledek PCR. Proto prosím důsledně kontrolujte stav České republiky z pohledu rizikovosti na mapě ECDC a zde podle toho plánujte své kroky.

Osvědčení o testu na protilátky musí splňovat následující podmínky:
- být v islandštině, dánštině, norštině, švédštině nebo angličtině
- jméno a příjmení (shodné se jménem v cestovním dokladu)
- datum narození
- kdy a kde byl test proveden
- název laboratoře, vydavatele certifikátu
- telefonní číslo laboratoře, odpovědného orgánu
- typ a výsledek provedené zkoušky


Před odletem je navíc každý povinen vyplnit formulář, kde požaduje osobní údaje, kontaktní údaje, informace o letech, data a adresu pobytu na Islandu. Doporučuje se stáhnout si aplikaci Rakning C-19, ve které najdete všechny oficiální informace o COVID-19 a cestování a obdržíte jejich informace o výsledku vašeho testu.


Informace o certifikátech týkajících se očkování uznávaných na Islandu.

Seznam ubytovacích zařízení vhodných pro karanténu.


Místa, kde můžete absolvovat druhý test.


Pokyny pro návštěvníky v karanténě.