Blog

Vyšlo 2. vydání knihy Cestovní právo

27. 6. 2022

Česká bible pro cestovní právo je na světě! Po mnohaletém úsilí autorek Kláry Dvořákové a Renaty Králové konečně vyšlo u C.H.BECK 2. vydání odborné publikace Cestovní právo. K dispozici je už teď v tištěné podobě a brzy bude i v beck-online. A co najdete v knize? Oproti prvnímu vydání text pracuje se zněním právních předpisů k dubnu 2022. Zohledňuje důležité novely zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu z roku 2018 a 2021 i novelu zákona o dani z přidané hodnoty účinnou od 1. 1. 2022. Zapracovány jsou také právně problematické situace z doby pandemie covid-19. Problematika je vysvětlena s přihlédnutím k českým, zahraničním i unijním rozsudkům a praktickým zkušenostem autorek. Čtenář se dozví, jaké právní podmínky je potřeba splnit pro jednotlivé druhy podnikání v cestovním ruchu, jaké smlouvy je potřeba uzavřít se zákazníky a s obchodními partnery, jaká práva a povinnosti z nich vyplývají a jaké jsou následky porušení povinností. Stěžejním tématem je zájezd a jeho regulace. Podrobně je však popsána také problematika ubytování, dopravy, nájmu, jiných služeb cestovního ruchu nebo pojištění.

Pokud preferujete rychlé řešení Vašeho problému před samostudiem, kontaktuje nás a Klára Dvořáková a její tým na cestovní právo  se o Vás postarají. Pro cestovky a agentury stále platí nabídka zřízení horké letní linky.