Blog

Ušetřili jsme klientce 700 000 Kč vynaložených na zdravotní péči

3. 5. 2021

Opět jsme měli úspěch ve sporu o mimořádnou úhradu léčivého přípravku. Klientka je onkologickou pacientkou a nutně potřebovala léčbu, která obecně není hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Nemocnice léčbu proto klientce poskytla, klientka si ji ale musela uhradit ze svého. Následně klientka žádala svou zdravotní pojišťovnu o tzv. zpětnou úhradu, protože podle názoru nemocnice šlo o výjimečný případ, při kterém klientka měla nárok na mimořádnou úhradu péče jinak nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Zdravotní pojišťovna odmítla klientkou uhrazenou péči proplatit. Převzali jsme zastoupení klientky a v podaném odvolání se nám podařilo pojišťovně vysvětlit, že poskytnutá léčba byla jediná možná a její poskytnutí nesneslo odkladu. Nemocnice proto nyní klientce přijaté finanční prostředky vrátí a bude si je moci vykázat k úhradě zdravotní pojišťovně.