Blog

ÚOHS poprvé udělil pokutu z celkového obratu členů profesního sdružení

29. 6. 2022


V poslední době Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bedlivě sleduje dopad jednání konkrétních profesních sdružení na hospodářskou soutěž. Kritizován byl Český svaz zpracovatelů masa za veřejná cenová prohlášení, která se týkala komentování vývoje cen masa a masných výrobků. Konkrétně se jednalo o predikce možného růstu cen. Nyní ÚOHS přitvrdil a udělil pokutu přes 9 milionů korun Asociaci jazykových škol za opakované stanovování minimální ceny za jednu hodinu výuky cizích jazyků určenou pro výběrová řízení na poskytování služeb jazykového vzdělávání. Proč je pokuta tak vysoká?

Z postupu ÚOHS v poslední době je zřejmé, že jakákoli vyjádření profesních sdružení k budoucímu cenovému vývoji ÚOHS vnímá jako potenciální narušení hospodářské soutěže, protože se může jednat o jednu z forem zakázané dohody mezi členy sdružení. Sdružení soutěžitelů by nemělo nikdy komentovat budoucí vývoj cen, a to ani formou predikce či doporučení, neboť může ovlivnit soutěžní chování svých členů stejně jako kartelová dohoda v horizontální úrovni trhu. Tím spíše nesmí profesní sdružení stanovit minimální nebo maximální cenu a komunikovat ji členům.


Jelikož Asociace na svých jednáních pravidelně otázku minimálních cen diskutovala, kontrolovala své členy, aby stanovené sazby dodržovali, a vyzývala je k nápravě, uchýlil se ÚOHS vůbec poprvé k uložení pokuty na základě obratu členů trestaného sdružení. Maximální částka pokuty může dosahovat až 10 % z obratu členů sdružení, který v konkrétním případě přesahoval 900 milionů korun. Dříve ÚOHS pokuty profesním sdružením ukládal na základě obratu/majetku samotného sdružení, což ale nebylo příliš odrazující. Nový způsob výpočtu pokuty ÚOHS umožnila novela zákona o ochraně hospodářské soutěže účinná od roku 2018.


Milá profesní sdružení, zamyslete se nad tím, zda některé Vaše zajisté dobře míněné jednání vůči členům nebo navenek nemá dopad na hospodářskou soutěž na Vašem trhu. Nejste si jisti? Poraďte se s námi.