Blog

Teplý pokrm má být teplý a stojící voda není vadou zájezdu

19. 8. 2022

Cestovní kanceláře se mohou poučit z nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu ohledně poskytnutí slevy z ceny zájezdu následkem jeho vady. Pokuste se podobným sporům předejít - třeba tím, že si u nás zřídíte horkou linku nebo si u problematických reklamací necháte poradit. Kontaktuje nás!

Klient cestovní kanceláře během pobytu opakovaně reklamoval kvalitu služeb hotelu – neodtékající vodu ve sprše, jednotvárné a studené snídaně s omezeným výběrem, a to, že pokoj je přímo nad venkovní diskotékou - hluk do 23. hodiny. Klient se s cestovkou nedohodl a podal na ni žalobu. Soud prvního stupně zjistil, že klient má nárok na slevu z ceny zájezdu, a to za snídaňovou nabídku neodpovídající očekávatelnému standardu ve výši 5 % (2 736,70 Kč), za neodtékající vodu v koupelně ve výši 10 % (5 473,40 Kč) a za zvýšený hluk ve výši 10 % (5 473,40 Kč). Městský soud klientovi slevu za omezenou snídaňovou nabídku zamítl, protože teplá snídaně nebyla slíbena, protože z popisu ubytování jako "rodinného" nelze vyvodit, že jde o tichou lokalitu a protože pokrytí koupelny vodou neznamená její nefunkčnost, ale uvedené jen svědčí ve prospěch obecně známého faktu, že v přímořských letoviscích je mnohem vyšší vlhkost vzduchu, jejímž následkem je nevysychání podlahových prostor. Jak tento velký rozpor mezi názorem Obvodního a Městkého soudu, se kterým se mimochodem v rozsudcích setkáváme docela často, posoudil Nejvyšší soud?

Především, Městský soud vyšel při posuzování obsahu smlouvy pouze z tzv. „důležitých informací“, což bylo špatně. Zapamatujme si, že určujícím pro posouzení, zda určitý nedostatek je vadou či nikoliv, je primárně smlouva obsahující specifikaci zájezdu, resp. jednotlivých plnění (doprava, ubytování, pojištění apod.), dále jím zpravidla bude katalog (nabídka), z něhož zákazník při výběru zájezdu čerpá konkrétní informace o zájezdu (o destinaci, o ubytování včetně jeho umístění a popisu vybavení, o poskytovaných službách apod.), a v neposlední řadě též předsmluvní informace. Pouze na základě komplexního vyhodnocení všech těchto informací, jež byly zákazníkovi při uzavírání smlouvy k dispozici, lze učinit závěr o tom, jaká ujištění pořadatel stran vlastností zájezdu učinil, případně úvahu o důvodnosti očekávání zákazníka.

Pokud jde o studenou kuchyni, neobstojí závěr Městského soudu, že o vadu nejde, protože zákazníkovi nebylo v rámci snídaně teplé jídlo přislíbeno. I kdyby platilo, že obvyklou součástí kontinentální snídaně tepelně upravené pokrmy či teplá jídla (např. vejce) nejsou, pak ale v případě, že ubytovací zařízení (hotel) v rámci jím poskytovaných služeb snídaně s teplými pokrmy podává, není žádný důvod u nich nepožadovat standardní teplotu.

Konečně, ohledně vody v koupelně sice platí, že mokrá podlaha v místě, kde je umístěna sprcha, nebude představovat vadu zájezdu, a to i když se jedná o místnost zároveň sloužící jako WC, nicméně nelze pominout rozdíl mezi „mokrou podlahou“ a situací, kdy „voda neodtéká“ – tedy kdy po užití sprchy zůstává voda „stát“, přičemž taková okolnost i podle nejhlubšího přesvědčení dovolacího soudu může představovat zejména z hygienického pohledu jistý nekomfort, obzvlášť je-li koupelna užívána více osobami a slouží-li zároveň nejen jako sprcha, ale též jako umývárna a WC.

V případě jako je tento, kdy Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu zrušil, bude nyní na Městském soudu, aby všechny skutkové okolnosti znovu posoudil.

Pro cestovní kanceláře je z toho sporu užitečná i informace o délce řízení. Reklamovaný zájezd se konal v termínu od 19. 8. 2018 do 2. 9. 2018. Cestovní kancelář a její klient se tedy v tomto případě soudí o relativně nízkou částku již takřka čtyři roky a jejich spor ještě evidentně není u konce.