Blog

Stojí za to přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení Thomas Cook?

15. 11. 2019

Dne 27. září 2019 bylo u obchodního soudu ve Vídni zahájeno insolvenční řízení týkající se rakouského Thomase Cooka. Tato situace má různé důsledky v závislosti na tom, zda si dotčení zákazníci rezervovali zájezd nebo jednotlivou službu cestovního ruchu.

Zákazníci, kteří si koupili zájezd


Podle nařízení o zájezdech jsou v případě, že byl celý zájezd rezervován, všechny platby pojištěny proti úpadku. V těchto případech mají dotčení zákazníci možnost uplatnit své nároky na náhradu jakýchkoli nákladů do 8 týdnů, tedy do 17. listopadu 2019. Poštovní zásilku je třeba odeslat do pátku 15. listopadu 2019. Thomas Cook Rakousko je s téměř 22 miliony eur dostatečně chráněn, takže poškozeným zákazníkům by měla být podle současných informací poskytnuta náhrada. Doporučujeme, abyste se obrátili na odpovědnou osobu, která je AWP P&C S.A (německá dceřiná společnost nadnárodní pojišťovny).

Kontaktní údaje:
Tel: + 43 1 525 03 6853 / E-mail: thomascook.at@allianz.com

Předložte potvrzení rezervace a platby, bankovní účet a stručný popis záležitosti

Zákazníci bez zájezdu

Zákazníci, kteří si rezervovali individuální službu cestovního ruchu, např. pouze hotel nebo pouze let, nejsou zabezpečeni. Dotčení spotřebitelé, kteří mají také možnost být zastoupeni sdružením na ochranu věřitelů, mohou své nároky uplatnit u příslušného správce, Dr. Hoedl, u obchodního soudu ve Vídni jako věřitelé. Těmto zákazníkům budou vráceny peníze podle kvóty, tj. nanejvýš určité procento pohledávky.

Na prvním jednání, které se bude konat zhruba dva měsíce po zahájení insolvenčního řízení, bude ověřeno, zda věřitelé správně uplatnili své pohledávky v příslušné výši. Pro nárok v insolvenčním řízení není vyžadována žádná zvláštní forma. S žádostí o registraci se pojí poplatek ve výši 35 EUR. Žádost se ve dvou vyhotoveních s uvedením spisové značky podává k insolvenčnímu soudu.

Vzhledem k tomu, že dluhy Thomase Cooka jsou velmi vysoké, není jisté, zda tito zákazníci dostanou jakoukoli náhradu. Podle Rozvahy společnosti se dluh pohybuje okolo 36 milionů EUR. Důrazně doporučujeme zdržet se uplatňování nároků z výše uvedených důvodů. Pokud se však rozhodnete uplatnit svůj nárok, formulář naleznete zde.

Jakmile budou prostředky vyčerpány, bude insolvenční řízení zrušeno z důvodu nedostatku existujících aktiv.

Vaše konkrétní požadavky a postupy doporučujeme konzultovat s odborníky.