Blog

Špatná komunikace mezi nemocnicemi je postupem non lege artis

18. 9. 2020

Neefektivní komunikace mezi nižším a vyšším zdravotnickým zařízením mohla vést k trestní odpovědnosti. Vyplývá to z rozhodnutí Ústavního soudu v případě úmrtí mladého muže ve Vsetínské nemocnici.


Vsetínská nemocnice muže přijala s bolestmi břicha a diagnostikovala obstrukci žlučových cest. Vzhledem k tomu, že v nemocnici nebyli schopni provést potřebný chirurgický zákrok, snažil se ošetřující lékař domluvit provedení zákroku na vyšším pracovišti, v nemocnici ve Zlíně. Nejbližší termín byl až další den ráno. V té době však pacient již nebyl schopen převozu a odpoledne téhož dne zemřel.


Příbuzný zemřelého muže podal trestní oznámení. Policie šetřila případ jako trestný čin usmrcení z nedbalosti. Ve věci nechala zpracovat znalecký posudek, v němž znalec uvedl, že postup vsetínské nemocnice byl lege artis. Pozůstalý dědeček nechal vypracovat jiný znalecký posudek, v němž znalec naopak uvedl, že postup nemocnice lege artis nebyl. Policie přesto případ odložila s tím, že nebylo zjištěno porušení právní povinnosti ze strany nemocnice.


Ústavní soud rozhodl, že policie svým postupem při prověřování úmrtí zasáhla do základního práva poškozeného na účinné vyšetřování, plynoucího z čl. 6 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a z čl. 2 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Upozornil zejména na zcela nekritický přístup policie ke shromážděným důkazům, včetně zcela protichůdných závěrů znaleckých posudků.

Podstané je ovšem především sdělení Ústavního sodu, že při posuzování trestní odpovědnosti za trestný čin usmrcení z nedbalosti je nutno posuzovat i komunikační mechanismy, které mají být mezi tzv. vyššími pracovišti a pracovišti nižšího typu. Komunikační mechanismy mají být nastaveny efektivně, tedy transparentně a bez technických problémů tak, aby nedošlo k ohrožení života nebo zdraví osob umístěných ve zdravotnických zařízeních nižšího typu a tím k porušení jejich základních práv podle čl. 6 odst. 1 a čl. 31 Listiny základních práv a svobod. Teprve tehdy bude lékařská péče poskytována lege artis.