Blog

Snížení příspěvku do garančního fondu cestovních kanceláří

2. 10. 2019

Cestovní kanceláře zaplatí na příspěvcích do garančního fondu cestovních kanceláří pro rok 2020 méně. Podle nové vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 246/2019 Sb. činí od 1. 1. 2020 výše ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu 0,05 % ze základu pro výpočet ročního příspěvku. Tím došlo ke snížení výše příspěvku do garančního fondu na polovinu.


Základem pro výpočet ročního příspěvku pro rok 2020 jsou roční plánované tržby cestovní kanceláře pro rok 2020 z prodeje zájezdů a spojených cestovních služeb. V případě, že by plánované tržby pro rok 2020 měly být nižší než v předešlém roce, bude základem pro výpočet ročního příspěvku předešlý rok. Příspěvek se tedy vždy platí z té vyšší částky.


Roční příspěvek na rok 2020 je splatný do 31. 12. 2019. Příspěvek se platí přímo na účet garančního fondu pro úhrady ročního příspěvku cestovních kanceláří:
- účet vedený u ČNB číslo:   340005-9527001/0710
- platba s variabilním symbolem: IČO cestovní kanceláře


Příspěvek je potřeba v účetnictví cestovní kanceláře zaúčtovat jako „Jiný provozní náklad“.

Připomeňme, že zákon č. 159/1999 Sb. stanovuje maximální výši ročního příspěvku cestovních kanceláří do garančního fondu na 0,1% ze základu pro výpočet ročního příspěvku do garančního fondu. Konkrétní výši ročního příspěvku stanoví každoročně vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj. Nastane-li situace, kdy Ministerstvo vyhlášku nevydá, platí, že výše příspěvku pro následující rok se bude shodovat s rokem současným.

Garanční fond cestovních kanceláří slouží k tomu, aby byly v případě úpadku cestovní kanceláře peněžně uspokojeny nároky zákazníků, pokud by limit pojistného plnění nestačil k úhradě všech nároků zákazníků zkrachované cestovní kanceláře v plné výši. Jde tedy o situace, kdy by cestovní kancelář byla tzv. podpojištěna.