Blog

Škoda na zavazadle a škoda za nefunkční Boeingy – novinky z letecké přepravy

23. 7. 2020

Ačkoliv se letecká doprava ode dna odráží pomalu, právníci zabývající se leteckou dopravou se rozhodně nenudí. Jen na konci června a počátku července se udály hned dvě cestovně-právně zajímavé věci, které blíže rozebereme. Za prvé, dne 9.7.2020 zpřesnil Soudní dvůr EU to, jak se má posuzovat hodnota ztraceného zavazadla při letecké přepravě. A za druhé, na konci června podal letecký dopravce Norwegian žalobu proti Boeingu, kterou se domáhá náhrady škody a vrácení některých plateb za uzemněné Boeingy. Jedná se prakticky o první případ, kdy se Boeing a dopravce nedohodli a na řadu přichází zapojení soudu. Bude určitě velmi zajímavé sledovat, jak se bude tento spor vyvíjet a zda a především kolik Norwegian na Boeingu vysoudí.

Problematiku ztráty a poškození zavazadla při letecké dopravě upravuje Montrealská úmluva a stanoví, že za ztráty a poškození odpovídá letecký přepravce. Maximální výše úhrady za ztracené či rozbité zavazadlo je však omezena. V případě C-86/19 Vueling Airlines se cestující domáhal náhrady škody za ztrátu zavazadla v maximální výši stanovené v Montrealské úmluvě. Soudní dvůr EU posuzoval, jestli je tato náhrada paušální obdobně jako v případě při zrušení nebo zpoždění letu podle Nařízení o právech cestujících, nebo jestli je třeba prokazovat hodnotu zavazadla. Dospěl k druhému uvedenému. To prakticky znamená, že cestující bude muset prokazovat, co v daném zavazadle bylo, jakou mělo hodnotu a případné další náklady, které mu v souvislosti se ztrátou vznikly. Z vlastní zkušenosti však víme, že v České republice je velmi obtížné prokázat veškerou škodu, která vznikla na ztracených zavazadlech cestujících. Soudní dvůr EU však požaduje, aby vnitrostátní pravidla dokazování nadměrně nezatěžovala výkon práv podle Montrealské úmluvy. Uvidíme tedy, zda české soudy budou striktně požadovat prokázání hodnoty veškerých věcí ve ztraceném zavazadle, nebo budou vůči cestujícím přívětivější. Pokud se budou striktně držet českých pravidel o dokazování, vydělají na tom spíše letečtí dopravci.

O uzemněných letadlech Boeing toho bylo napsáno už mnoho. V současnosti stále není povolen provoz Boeingů 737 MAX. Letečtí dopravci, kteří problematické Boeingy nakoupili, je postupně splácí, letadla však používat nemohou a naopak platí za jejich údržbu. Společnost Boeing jedná s leteckými dopravci o různých kompenzacích a s některými už na výši kompenzace dohodla. Ne však s nízkonákladovou společností Norwegian. Tomu nakonec došla trpělivost, stornoval i další zakázky a na Boeing podal žalobu v USA. V ní požaduje po Boeingu vrátit některé zálohy na nedodaná letadla a náhradu škody včetně ušlého zisku za to, že letadla namísto ve vzduchu stojí na zemi. Výsledek soudního sporu může být velmi zajímavý nejen pro Norwegian, ale pro všechny evropské dopravce, kteří se s Boeingem o výši kompenzace v současnosti dohadují.

V naší advokátní kanceláři se intenzivně věnujeme všem otázkám týkajícím se cestovního práva i náhrady škody.
Našimi specialistkami v této oblasti jsou:
Klára Dvořáková
Alice Frýbová