Blog

Ředitel soukromé školy nemůže být jen manažer, ale musí také učit. 

28. 11. 2022

V případě, že jste ředitelem školy, a to i soukromé, musíte si kromě povinností spojených s vedoucím místem najít čas i na učení. Z rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové vyplývá, že jde o vaši zákonnou povinnost.


V tomto případě Česká školní inspekce vytkla soukromé škole, že její ředitel nevykonává žádnou přímou pedagogickou činnost a dala mu čas k nápravě. Ředitel si však ani v dalším školním roce opět žádnou přímou pedagogickou činnost nerozvrhl, a proto mu ČŠI uložila pokutu. Tu následně potvrdilo Ministerstvo školství jako odvolací orgán.

Před soudem se řešilo to, zda i ředitel soukromé školy musí vykonávat přímou pedagogickou činnost. A musí. Ačkoliv se na soukromé školy nevztahuje nařízení vlády č. 75/2005 Sb., vyplývá ředitelova povinnost vykonávat přímou pedagogickou činnost přímo ze zákona o pedagogických pracovnících. Ten se už na soukromé školy vztahuje a říká, že ředitel školy stanoví pedagogickému pracovníkovi rozsah přímé pedagogické činnosti. I sám ředitel je pedagogický pracovník, proto si sám sobě musí stanovit alespoň jednu hodinu přímé pedagogické činnosti.


Soud tak žalobu ředitele zamítl a potvrdil mu symbolickou pokutu ve výši 1.000 Kč.