Blog

Provozovatelé vyhledávačů nesmí zpracovávat citlivé údaje

28. 1. 2020

Podle nového rozsudku Soudního dvora v Lucemburku nesmí provozovatelé internetového vyhledavače (Google, Yahoo, Seznam atd.) zpracovávat citlivé údaje ani odkazovat na stránky, kde jsou tyto údaje zpracovávány.

Citlivé údaje jsou údaje, které odhalují např. etnický či rasový původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, odborovou příslušnost, údaje týkající se zdraví a sexuálního života. Zpracování údajů týkajících se protiprávního jednání, rozsudků v trestních věcech nebo bezpečnostních opatření lze až na výjimky provádět pouze pod kontrolou orgánu veřejné moci. Soudní dvůr zdůrazňuje, že tento zákaz je platný, až na výjimky dané unijní právní úpravou, pro všechny správce odpovědné za zpracování těchto osobních údajů. Provozovatel vyhledávače nese odpovědnost i za osobní údaje zveřejněné třetí osobou. Jedná se především o zobrazování seznamu výsledků vyhledávání uživatelů, v němž se onen odkaz na danou stránku s osobními údaji nachází.


Soudní dvůr EU před vydáním rozsudku zvažoval vzájemný střet práva uživatele internetu na svobodu informací a práva subjektu na soukromí. Vyváženost těchto dvou práv může záviset na jedné straně na povaze informace a na její citlivosti pro soukromí subjektu a na druhé straně na právu veřejnosti mít volný přístup k informacím. Toto právo se může odvíjet od úlohy dotčené osoby ve veřejném životě. V případě, že by právo na soukromí převyšovalo, je provozovatel vyhledávače povinen odkaz na tuto stránku zablokovat.