Blog

Přijímačky ano, ale bez možnosti odvolání

9. 6. 2020

Včera, 8. 6. 2020 a dnes 9. 6. 2020, probíhaly přijímací zkoušky na střední školy. Oproti jiným rokům proti rozhodnutí o nepřijetí nebude možné odvolání.


V minulých letech vypadal postup nepřijatého uchazeče následovně. Žák obdržel od školy rozhodnutí o nepřijetí, proti kterému mohl do tří dnů podat odvolání ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy. Ředitel mohl změnit rozhodnutí i v rámci odvolacího řízení. Když to neučinil, předal odvolání krajskému úřadu, který o odvolání rozhodl. Škola i žák se tak dozvídali o finálním ne/přijetí třeba až v srpnu.


Nový zákon, který upravuje přijímací zkoušky na střední školy, však výslovně stanoví, že odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí není přípustné. Pro nepřijatého uchazeče to znamená, že jedinou obranou z jeho strany je podání žaloby k soudu.

Dle vyjádření Ministerstva školství by však školy měly využívat institutu takzvaného nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten stanoví, že když se změní podmínky či okolnosti, může škola vydat nové rozhodnutí o přijetí. Změnou okolností bude zpravidla to, že se na škole uvolnila místa, protože někteří přijatí uchazeči si vybrali jinou školu, na kterou byli také přijati.


Odvolání slouží k přezkumu rozhodnutí o nepřijetí, může se v něm zkoumat třeba i správnost odpovědí. Oproti tomu institut nového rozhodnutí předpokládá, že původní rozhodnutí o nepřijetí bylo správné, jen se někteří žáci rozhodli jít na jinou školu, a tím vznikla další místa. Ředitel jednoduše vezme ty, co skončili „pod čarou“. Navíc školy mohly institut nového rozhodnutí používat již v minulosti, proto není přirovnání ministerstva, že školy budou nové rozhodnutí vydávat namísto odvolání, přiléhavé. Nová úprava tak porušuje princip dvojinstančnosti správního řízení a porušuje práva uchazečů. Jsme zvědavi, jak se s těmito spory vypořádají soudy.