Blog

Předem zaškrtnutý souhlas s cookies není v souladu s GDPR

29. 11. 2019

Předem zaškrtnuté políčko vyjadřující souhlas k umístění a zobrazení souborů cookies na svém zařízení není dle Soudního dvora EU v souladu s GDPR. Uživatel musí aktivně souhlasit se zpracováním tím, že políčko zaškrtne, ne naopak. V tomto případě nezáleží na tom, jestli informace uložené nebo prohlížené jsou osobními údaji.

Cílem práva EU je chránit internetového uživatele před zásahem do jeho soukromé sféry, a především před pronikáním skrytých identifikátorů nebo jiných zařízení do zařízení těchto uživatelů bez jejich vědomí. Aby byl souhlas s ukládáním cookies  platný, je zapotřebí jej udělit aktivním jednáním tzn. vlastním zaškrtnutím políčka. Dále se Soudní dvůr zabýval informační povinností poskytovatel služeb, které musí uživateli poskytnout. Mezi tyto povinnosti patří i doba funkčnosti souborů cookies a otázka možného přístupu třetích osob k takto sbíraným údajům.

Soudní dvůr EU se otázkou cookies začal zabývat na základě žádosti německého Spolkového soudního dvoru, který řešil případ reklamní loterie na webových stránkách společnosti Planet49 GmbH. Pro účast v této loterii byli internetoví uživatelé povinni sdělit své poštovní směrovací číslo, což je navedlo na webovou stránku, kam museli zadat své jméno a adresu, a na které se nacházelo předem zaškrtnuté políčko se souhlasem s užíváním cookies. Předem zaškrtnutý souhlas však dle následného rozhodnutí Soudního dvora EU není dostačující a je nutné ho zaškrtnout vlastním jednáním.

Rozhodnutí Soudního dvora EU je právně závazné pro všechny státy Evropské unie a při využívání cookies je třeba i nadále brát současně v úvahu všechny požadavky stanovené GDPR.