Blog

Povinnost zapsat skutečné majitele do 1.1.2019

10. 12. 2018

Do konce roku mají právnické osoby povinnost zapsat své skutečné majitele (“beneficiary owners”) do nově zřízené Evidence údajů o skutečných majitelích. Povinnost se týká všech běžných s.r.o. a akciových společností, které mají zapsány vlastníky v obchodním rejstříku, a dalších právnických osob, ale také např. svěřenských fondů. Evidence není veřejně přístupná a slouží pro potřeby finančních úřadů, policie, ČNB apod. Od evidence se očekává, že bude vedle prevence proti “praní špinavých peněz” sloužit rovněž jako prevence střetu zájmů při udělování veřejných zakázek. Pro podnikatele ale představuje zřízení této evidence další administrativní zátěž. Tato povinnost je zavedena na základě 4. EU AML směrnice.


Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku mají zapsat svého skutečného majitele do 1. ledna 2019; ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků, zejména spolky, pak musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021. 


Nová zákonná úprava sice neobsahuje žádnou finanční sankci, soud ale může v případě nesplnění povinnosti společnost zrušit a nařídit její likvidaci.


Drobnou útěchou je, že návrhy na zápis podané do konce roku 2018 jsou osvobozeny od soudního poplatku, který bude od ledna 2019 činit 1000 Kč na jedno podání.

Pokud ještě nejste zapsáni, pomůžeme Vám:


Rádi pro Vás připravíme formulář, který stačí odeslat datovou schránkou.
Kontaktujte nás telefonicky na +420 224914050 nebo pošlete email na info@holubova.cz.