Blog

Poučení o ADR musí být i ve všeobecných obchodních podmínkách na webu

3. 7. 2020

Podnikatelé, kteří uzavírají smlouvy se spotřebiteli, mají povinnost poučit je o systému alternativního řešení sporů neboli ADR a o příslušném orgánu ADR. Orgánem ADR je v ČR nejčastěji Česká obchodní inspekce. Uvedenou povinnost mají všichni podnikatelé v EU, včetně podnikatelů v cestovním ruchu. V Německu vznikl nedávno spor, který poukázal na to, že ze současné EU právní úpravy nevyplývá zcela jasně, jak má podnikatel provádět poučení o ADR na webu. Konkrétně jde o to, zda na jednoznačnou povinnost uvést poučení na webové stránce podnikatele, navazuje ještě i povinnost poučit ve všeobecných obchodních podmínkách, jestliže jsou umístěny na webu. K problematice nakonec dne 25. 6. 2020 rozhodl Soudní dvůr Evropské unie a rozhodl tak, že podnikatelé musí o ADR informovat nejen na webu, ale i ve všeobecných obchodních podmínkách, jestliže jsou na webu umístěny. Platí to bez ohledu na to, zda podnikatel uzavírá smlouvy prostřednictvím svého webu nebo jinak, například po mailu nebo v provozovně.

Z toho plyne, že jestliže podnikatel poučí o ADR na webu, ale současně nemá poučení uvedeno také ve všeobecných obchodních podmínkách na webu, porušuje svou informační povinnost podle čl. 13 odst. 2 směrnice o o alternativním řešení spotřebitelských sporů a také podle § 14 zákona o ochraně spotřebitele

Dobrá zpráva na závěr míří na všechny cestovní kanceláře a agentury, kterým jsme připravovali všeobecné obchodní podmínky. Vaše všeobecné obchodní podmínky ustanovení o ADR obsahují. Zkontrolujte si ale, zda máte informaci o příslušném subjektu ADR, typicky ČOI, a odkaz na www.coi.cz také na webu.