Blog

Postup radnice nebyl odůvodněný, rozhodl Městský soud

30. 6. 2023

Další úspěch pro naše klienty. Městský soud v Praze rozhodl, že navýšení parkovacích míst na úkor šířky chodníku nebylo dostatečně odůvodněno. Opatření obecné povahy vydané městskou částí Praha 4 bude uplynutím 60 dnů od právní moci rozsudku zrušeno.

Minulý rok v říjnu upravila radnice Prahy 4 pravidla parkování v Horní ulici v Nuslích. Řidiči nově využívali možnost částečného šikmého stání na chodníku na jedné a podélného stání na chodníku na druhé straně dané ulice. Prostor pro chodce tím byl zúžen téměř na polovinu.

Úpravy dle místních ohrožovaly bezpečnost v ulici

Ačkoli se městská část sama hájila odůvodněním, že změnu v parkování iniciovala na základě požadavku místních, část obyvatel s novou úpravou jejich ulice nesouhlasila. A to především kvůli podstatnému zúžení prostoru využívaného chodci a snížení kvality každodenního fungování v ulici včetně ohrožení bezpečnosti. Parkovací místa a samotný chodník jsou totiž odděleny pouze bílým vodorovným značením a auta nezřídka vjíždějí až do prostoru určeného chodcům.

Radnice musí opatření zrušit nebo odůvodnit
Městský soud v Praze uznal námitku naší klientky vztahující se k nedostatečnému odůvodnění daného opatření. To označil soud za příliš obecné a připomněl, že „i v odůvodnění opatření obecné povahy je nutno uvést důvody výroku, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů“ (rozsudek NNS č. j. 1 Ao 3/2008-136, č. 1795/2009 Sb. NSS z 16. 12. 2008). Soud zároveň upozornil na důležitost takových odůvodnění ve vztahu k obecnému zneužívání moci.

Městská část Praha 4 má na promyšlení dalšího postupu ohledně úprav v Horní ulici 60 dní od nabytí právní moci rozsudku. Jestliže se rozhodne opatření stanovit ve stejném znění, musí ho řádně odůvodnit. V opačném případě budou úpravy odstraněny.

V relativně krátkém časovém období se přitom jedná již o druhé rozhodnutí soudu, které dalo za pravdu lidem nesouhlasícím s rozšiřováním parkovacích míst na úkor prostoru využívaného obyvateli města. Možná se tak i Praha brzy přidá k trendu mnohých evropských metropolí.

Neváhejte nás kontaktovat, pokud se i vy potýkáte s podobnou situací.