Blog

Popáleniny od horké kávy v letadle? I za to náleží náhrada, řekl Evropský soudní dvůr

5. 2. 2020

Pití kávy a čaje patří k létání. Objednáte si v letadle od stewardů horký nápoj, který odložíte na stolek. V tu chvíli letadlo změní směr, vlétne do turbulencí a káva je v lepším případě na zemi, v horším na Vaší košili. Nad tím se dá mávnout rukou, to se stává. Jenže když káva skončí na Vaší šestileté dceři a způsobí jí popáleniny druhého stupně, nad tím se už mávnout rukou nedá.


Touto situací se zabýval v prosinci 2019 Evropský soudní dvůr. Podle právní úpravy obsažené v Montrealské úmluvě odpovídá letecký dopravce za škody s následkem zranění cestujícího, ale pouze, pokud je škoda důsledkem nehody. Soud posuzoval, jestli vylitý kelímek s kávou je nehodou. Dospěl k závěru, že ano. Proto je letecký dopravce odpovědný za újmu, která mladé dívce popálením vznikla. Obdobné případy týkající se nehod a úrazů při cestování pravidelně řešíme. Přečtěte si třeba článek Tři základní fakta o náhradě újmy způsobené v důsledku dopravních či jiných nehod v České republice.