Blog

Pomoc rozhodčímu řízení: podepsána "Prague rules"

14. 12. 2018

V zastoupení Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze podepsal Štěpán Holub 14. prosince "Prague rules".

Účelem "Prague rules" je pomoci rozhodčím soudům zvýšit jejich efektivitu při organizaci řízení tím, že jim poskytnou pokyny. Tento rámec podporuje aktivnější úlohu rozhodčích soudů, čímž pomáhá zmírnit čas a náklady související s rozhodčím řízením. Pražská pravidla, nazývaná také Pravidla pro efektivní organizaci řízení, nejsou určena k tomu, aby nahradily pravidla rozhodčího řízení, ale jsou určena k doplnění postupu. Záleží na stranách a soudu, aby si vybrali, zda Pražská pravidla chtějí uplatnit jako právně závazný dokument nebo pouze jako vodítko. Text Pražských pravidel ve skutečnosti neinovuje z hlediska práva, ale prostě sestavuje různé techniky do jednoho dokumentu.
Směrem k jasnějšímu, méně nákladnému a rychlejšímu rozhodčímu procesu mohou být Pražská pravidla opravdu vyhledávaná.

Přečtěte si více na: https://praguerules.com/

Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze je stálým rozhodčím soudem s registrovaným sídlem v Praze. Řeší spory vyplývající z obchodování s domácími a mezinárodními komoditami a od souvisejících pohledávek.
Štěpán Holub je jedním z členů představenstva soudu.

Přečtěte si více na adrese: https://www.rozhodcisoud.cz/