Blog

Neuspěli jste u přijímaček? Ještě je tu odvolání

29. 4. 2022

Je po přijímačkách na střední školy. A uchazeči doufají, že se na svou vysněnou školu dostali.  Co když ale uvidí výsledek, po kterém netoužili? Není třeba zoufat, ještě je tady odvolání. Ale je potřeba jednat rychle.


Neúspěšný uchazeč má možnost podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Stačí tedy poslední den lhůty poslat odvolání doporučeně poštou řediteli školy.

Vzor odvolání není stanoven, musí ale splňovat obecné náležitosti odvolání podle správního řádu. Důvod pro podání odvolání nemusí být jen nesprávné ohodnocení přijímacích zkoušek. Uchazeč „pod čarou“ může být nakonec přijat i jen z toho důvodu, že úspěšní uchazeči nepodali zápisový lístek a rozhodli se pro jinou školu, kam byli také přijati. Tato situace je poměrně běžná, proto bychom doporučili zkusit odvolání podat.

Nevíte si rady s odvoláním? Neváhejte nás kontaktovat.