Blog

Holubová advokáti a PEOPIL organizují v Praze konferenci o náhradě škody

24. 11. 2017

Oganizujeme 5. ročník konverence Skupiny mladých právníků PEOPIL, která se bude konat ve dnech 22. a 23. 3. 2018 v Praze. Mladí právníci, kteří se specializují na profesní odpovědnost a náhradu škody ve sportu, cestovním ruchu, dopravních nehodách aj. jsou srdečně zváni. Konferenci podporuje Česká advokátní komora.

PEOPIL je zkratka pro Pan European Organization of Personal Injury Lawyers (Panevropská organizace právníků zabývající se osobní újmou). Jedná se o neziskovou organizaci, jejímž cílem je zlepšování a rozvíjení právní spolupráce a výměna vědomostí a zkušeností o právních a soudních systémech evropských jurisdikcí v oblasti odčinění osobní újmy.
Holubová advokáti je česká advokátní kancelář, která se specializuje na cestovní právo, medicínské právo, sportovní právo a náhradu v té souvislosti vzniklé újmy.

Jste mladý právník se specializací na osobní újmu? Nenechte si konferenci ujít!

Podívejte se na naše video a registrujte se níže:


https://peopil.com/conference/register/3427