Blog

Facebook a jiní poskytovatelé hostingu musí odstranit nelegální příspěvky

17. 12. 2019

Poslankyně rakouské strany Zelených, Eva Glawischnig-Piesczek, dosáhla toho, aby Facebook musel blokovat nebo odstranit nevhodný obsah na svých webových stránkách. Jeden z uživatelů zveřejnil na svém profilu fotografii a komentář, který paní Glawischnig mohl poškodit na cti a pomluvit ji.


Soudní dvůr dne 3. 10. 2019 rozhodl, že směrnice o službách informační společnosti sice neukládá poskytovatelům služeb obecnou povinnost dohlížet na jimi přenášené informace, ani aktivně vyhledávat protiprávní obsah, ale netýká se to zvláštních případů a informací, které byly soudem označeny jako protiprávní. V těchto případech je možné uložit poskytovateli služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutým uživatelem (hostingu), v tomto případě Facebooku, aby stejný či obdobný obsah odstranil nebo zablokoval. Soudní dvůr také uvedl, že tato povinnost je přiměřená, protože se omezuje na pouze na informace uvedené v příslušném soudním příkazu.