Blog

Dle Ústavního soudu by měli mít možnost vedení zdravotních pojišťoven ovlivňovat stejně velcí jako malí zaměstnavatelé.

11. 9. 2018

Dne 11.9.2018 rozhodl Ústavní soud České republiky o zrušení části ustanovení § 10 odst. 3 a 5 zákona o zaměstnaneckých pojišťovnách. Skupinu 19 senátorů úspěšně zastupoval před Ústavním soudem advokát Štěpán Holub z Holubová advokáti. Nově by tak budou mít možnost ovlivňovat chod zdravotních pojišťoven jak velcí, tak i malí zaměstnavatelé. Obdobně budou mít stejnou možnost ovlivnit vedení zdravotních pojišťoven také pojištěnci, kteří nejsou sdruženi v odborech.

Aktuální znění čl. 10 odst. 3 zní: "Správní radu zaměstnanecké pojišťovny tvoří 5 členů jmenovaných vládou a 10 členů volených z řad pojištěnců této zaměstnanecké pojišťovny zaměstnavateli a pojištěnci zaměstnanecké pojišťovny, a to tím způsobem, že 5 členů je voleno z kandidátů předložených reprezentativními organizacemi zaměstnavatelů a 5 členů je voleno z kandidátů předložených reprezentativními odborovými organizacemi. Členy Správní rady jmenované vládou jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra zdravotnictví. Způsob volby a volební řád stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou."

Nově bude znít: "Správní radu zaměstnanecké pojišťovny tvoří 5 členů jmenovaných vládou a 10 členů volených z řad pojištěnců této zaměstnanecké pojišťovny zaměstnavateli a pojištěnci zaměstnanecké pojišťovny. Členy Správní rady jmenované vládou jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra zdravotnictví. Způsob volby a volební řád stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou."

Obdobně byl zrušena část odstavce 5, která se týká jmenování zástupců do dozorčích rad zdravotních pojišťoven.

Ústavní soud odložil vykonatelnost nálezu do 30. září 2019. Je samozřejmě otázkou, jak nyní zareaguje zákonodárce. Pokud reagovat nebude, je možné, že od roku 2019 budou probíhat "rovné" volby do orgánů pojišťoven.

Další informace a text nálezu Ústavního soudu lze nalézt na stránkách Ústavního soudu

Tisková konference proběhne dne 12. 9. 2018 od 10:30 v kanceláři Holubová advokáti s.r.o.