Blog

Co dělat, když si myslíte, že jste u maturitní zkoušky měli uspět?

9. 6. 2021

Maturity jsou v plném proudu. Stejně jako přibývají úspěšní maturanti, jsou mezi námi i ti, kteří tolik štěstí neměli. Pokud jste neuspěli, ale myslíte si, že jste maturitou měli projít, existují možnosti, jak se bránit.


Základním prostředkem obrany proti výsledku maturitní zkoušky je žádost o přezkum průběhu a výsledků závěrečné a maturitní zkoušky podle § 82 školského zákona. Žádost o přezkum se podává buď k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), nebo ke krajskému úřadu. K MŠMT se podávají pouze žádosti o přezkum didaktických testů. Ostatní žádosti o přezkum musejí být adresovány krajskému úřadu, zpravidla se bude jednat o přezkum profilové části maturitní zkoušky.


A na co si lze stěžovat? Stěžovat si lze jak na průběh maturitní zkoušky, například nedodržení časových limitů, tak na věcnou správnost otázek. V minulosti maturanti například napadali stručné hodnocení a nedostatečně odůvodněné známkování slohových prací, bránili se proti tomu, že nenaplnili charakteristiku zvoleného slohového útvaru nebo namítali podjatost člena maturitní komise.

Pokud neúspěšným maturantům nedá za pravdu ani MŠMT, ani krajský úřad, mohou neúspěšní maturanti podat správní žalobu ke krajskému soudy a pokud nevyjde ani to, tak kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Ty se již v minulosti některých maturantů zastali.