Služby

Poskytovatelé zdravotní péče

Zajišťujeme komplexní právní poradenství pro lékárny a jiné poskytovatele zdravotních služeb.

Toto právní poradenství nejčastěji zahrnuje:

založení společnosti

zastupování ve správním řízení vedoucím k získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb

převod lékařské nebo lékárenské praxe

zastupování v úhradových sporech se zdravotními pojišťovnami

zastupování ve sporech z poskytnutých zdravotních služeb

zastupování ve správním řízení s krajským úřadem, Českou obchodní inspekcí, Státním úřadem pro kontrolu léčiv a dalšími kontrolními orgány

zpracování analýzy podle zadání klienta

Poskytovatelům zdravotních služeb se věnujeme také v rámci přednáškové činnosti.