Služby

GDPR & ochrana osobních údajů

Nové evropské nařízení s názvem Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) přináší revoluci v ochraně osobních údajů v Evropské unii.

Toto nové nařízení se bude pravděpodobně vztahovat na všechny organizace v EU. Skutečný rozsah pak bude záviset na oblasti činnosti společnosti, povaze a objemu zpracovávaných osobních údajů.

Konečná verze GDPR byla publikována v Úředním věstníku Evropské unie 27. dubna 2016 pod číslem 2016/679 a měla by být závazná 25. května 2018.

Za nedodržení požadavků GDPR mohou být uloženy pokuty až do výše 4% z celkového ročního příjmu nebo 20 000 000 EUR.

Rozhodně stojí za to pochopit co nejdříve dopad nového nařízení, aby nutná organizační opatření mohla být zavedena ve společnostech přirozeně a co nejefektivněji.

Naše advokátní kancelář pořádá pro naše klienty a nejrůznější organizace přednášky na téma GDPR. Poskytujeme právní poradenství společnostem, ze soukromého i veřejného sektoru, jak správně implementovat změny týkající se nařízení o ochraně osobních dat.

Při poskytování právních služeb využíváme naši rozsáhlé sítě spřátelených evropských advokátních kanceláří od kterých se můžeme učit a sdílet s nimi naše zkušenosti.