Blog

Ústavní soud potvrdil ústavnost rozsudků ve prospěch klientů cestovních kanceláří v úpadku

Klienti cestovních kanceláří v úpadku, které zastupuje Klára Havlíčková, advokátka Holubová advokáti, se v úterý 21. 7. opět přiblížili k vítězství proti pojišťovnám, které jim odmítají vyplatit na pojistném plnění plnou cenu zaplacenou za zájezd. Ti, kteří dosud žalobu nepodali, by ji měli podat nejpozději do čtyř let od úpadku cestovní kanceláře, jinak se jejich nárok proti pojišťovně promlčí. O úpadku cestovní kanceláře Parkam Holidays bylo rozhodnuto 10. 8. 2011.

Ústavní soud v úterý 21. 7. zamítl ústavní stížnost Pojišťovny Generali proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2, který jí přikázal uhradit klientovi cestovní kanceláře Parkam Holidays pojistné plnění ve výši plné ceny zaplacené za zakoupený zájezd. Obvodní soud pro Prahu 2 seznal, že právo České republiky je nutné vyložit v souladu s účelem směrnice Evropské unie 90/314 o cestách, pobytech a zájezdech, která ukládá České republice povinnost zajistit, aby klienti dostali zpět vše.

Ústavní soud potvrdil, že úvahy Obvodního soudu pro Prahu 2 byly správné. Uvedl, že pokud je český předpis přijat za účelem provedení směrnice, jako tomu bylo v tomto případě, uplatní se domněnka, že bylo cílem zákonodárce směrnici vyhovět. Dále zdůraznil, že pokud obecný soud rozhoduje mezi dvěma variantami výkladu, přičemž jedna je eurokonformní, tj. v souladu se směrnicí, a druhá ne, je povinen dát přednost eurokonformnímu výkladu.

Ústavní soud dal jednoznačně za pravdu argumentaci klientů, které zastupuje advokátka Klára Havlíčková z Holubová advokáti.

Pojišťovna Generali nyní hovoří o tom, že se ve věci obrátí na Soudní dvůr Evropské unie. Právo na to teoreticky má, jako advokátní kancelář specializovaná na cestovní právo však nemůžeme nezmínit, že podle rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci Ilona Baradics je pouze vnitrostátní soud, jakým je jistě i Ústavní soud, povolán k tomu, aby posoudil, zda konkrétní vnitrostátní právní úprava je účinnou zárukou navrácení všech zaplacených finančních prostředků.