Blog

Slavnostní křest knihy Cestovní právo

Klára Dvořáková, advokátka Holubová advokáti, a Renata Králová, právnička Ministerstva pro místní rozvoj, pokřtily svou knihu Cestovní právo. Kmotrou knihy se stala náměstkyně pro řízení sekce regionálního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Klára (Havlíčková) Dvořáková a Renata Králová pokřtily svou knihu Cestovní právo dne 6. 10. 2015.

V České republice se jedná o první knihu, která pojednává o právních souvislostech cestovního ruchu komplexně a je cílena na podnikatele. Křest byl záminkou pro neformální setkání podnikatelů a odborníků z oblasti cestovního ruchu.

Holubová advokáti touto cestou ještě jednou gratuluje oběma autorkám k jejich počinu a všem zúčastněným děkuje za přátelskou atmosféru, která celý večer provázela.