Blog

Nové povinnosti cestovních kanceláří a agentur

Prodejci jsou povinni informovat ve všeobecných obchodních podmínkách o způsobu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů nejpozději od 1. 5. 2016. Tato skutečnost vyplývá z data účinnosti novely zákona o ochraně spotřebitele a z přechodných ustanovení zákona.

Obracejí se na nás klienti, zejména z řad cestovních kanceláří a cestovních agentur, s dotazy ohledně nové povinnosti prodávajících informovat zákazníky o systému mimosoudního řešení sporů u České obchodní inspekce. 


Sdělujeme, že navzdory informacím, které se šíří v kuloárech podnikatelů v oblasti cestovního ruchu, jsou prodávající povinni upravit své všeobecné obchodní podmínky nejpozději do tří měsíců od nabytí účinnosti novely zákona o ochraně spotřebitele. Příslušná část zákona nabyla účinnosti až 1. 2. 2016. Rozhodujícím datem je tedy 1. 5. 2016, po kterém bude provedení povinnosti do všeobecných obchodních podmínek kontrolováno také ze strany České obchodní inspekce.